به گزارش اختصاصی صفیر گیلان،جشن بزرگ انقلاب در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان شهرستان فومن با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان،جشن بزرگ انقلاب در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان شهرستان فومن با حضور مسئولان برگزار شد.

photo_2017-02-02_10-26-26 photo_2017-02-02_10-26-21 photo_2017-02-02_10-26-31 photo_2017-02-02_10-26-38 photo_2017-02-02_10-28-01 photo_2017-02-02_10-28-19 photo_2017-02-02_10-28-15 photo_2017-02-02_10-28-31 photo_2017-02-02_10-28-37 photo_2017-02-02_10-28-41 photo_2017-02-02_10-28-45 photo_2017-02-02_10-28-58 photo_2017-02-02_10-28-49 photo_2017-02-02_10-29-12 photo_2017-02-02_10-29-16 photo_2017-02-02_10-29-20 photo_2017-02-02_10-29-33 photo_2017-02-02_10-29-28 photo_2017-02-02_10-29-38 photo_2017-02-02_10-29-47 photo_2017-02-02_10-28-45