به گزارش اختصاصی صفیر گیلان در جشن نفس که امروز در سالن شهدای نیروی انتظامی برگزار شد حضور خانواده های  اهدا کننده با تصاویری از عزیزانشان که در دستشان بود شور و حال و حس انسان دوستانه را نشان داد.  حضور پدران و مادران و فرزندان اهدا کننده که با تمام گذشت و ایثاری که […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان در جشن نفس که امروز در سالن شهدای نیروی انتظامی برگزار شد حضور خانواده های  اهدا کننده با تصاویری از عزیزانشان که در دستشان بود شور و حال و حس انسان دوستانه را نشان داد.

 حضور پدران و مادران و فرزندان اهدا کننده که با تمام گذشت و ایثاری که کرده بودند در کنار افراد دریافت کننده نشانه اعتقاد و باور دینی بالایی بود که وصفش سخت و دشوار است.جش4 جشن نفس جشن5 جشن6 جشن7 جشن8 جشن10 جشن12 جشن11 جشن15 جشن13 جشن17 جشن16 جشن19 جشن18 جشن21 جشن20 جشن26 جشن23 جشن30 جشن29 جشن33 جشن31 جشن37 جشن36