صفیر گیلان؛سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان منصوب شد

صفیر گیلان؛طی حکمی از سوی محمدتقی مهدی زاده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان،جعفر اسدی بعنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت منصوب و مشغول به کار شد.