جلسه بررسی فرآیند رسیدگی به شکایات با حضور رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات ، معاون شبکه ،روسای ادارات مراکز شهرستان ها و کارشناسان اداره بازرسی در سالن ویدئو کنفرانس ساختمان ستادی مخابرات منطقه گیلان برگزار شد.

در ادامه جلسه مهندس رنجی معاون شبکه در خصوص سرقت کابل های مخابراتی در مناطق مختلف استان  ضمن ارایه گزارشی، گیلان را جزو استان های شاخص در سرقت کابل های مخابراتی دانستند و به طرح ارائه سیم کارت GSM و توزیع آن در بین مشترکین که با مشکل سرقت های متعدد کابل در مناطق مختلف مواجه اند خبر داد.

در پایان هر یک از همکاران و روسای ادارات به بیان مسائل مختلف و پیشنهادات و تبادل نظر پرداختند.