صفیر گیلان، به نقل از  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان ،ماکان پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی راه و شهرسازی گیلان وی اذعان داشت : مبارزه با فساد اداری، اصلاح فرایندها، شناسایی نقاط آسیب پذیر، برگزاری دوره های آموزشی، […]

صفیر گیلان، به نقل از  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان ،ماکان پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی راه و شهرسازی گیلان

وی اذعان داشت : مبارزه با فساد اداری، اصلاح فرایندها، شناسایی نقاط آسیب پذیر، برگزاری دوره های آموزشی، احصای بسترهای تخلف و جرم، تدوین منشور حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، صیانت از حقوق مردم، ایجاد زمینه های ترغیب و تشویق کارکنان و غیره از وظایف مهم این کمیته می باشد.

وی  ادامه داد: شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق و ارتقای سلامت اداری از طریق اصلاح فرآیندهای اداری و بکارگیری نظام موثر برای پیشگیری و مقابله با تخلفات، قصور و کوتاهی در انجام وظایف سازمانی ضروری است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان اضافه کرد : در سالجاری باید تلاش بیشتری در زمینه حفظ سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی داشته باشیم و بایستی تک تک همکاران عضو در خصوص شناسایی گلوگاههای فساد و ارائه راهکارهای پیشگیری با حساسیت بیشتری اقدام کنند.

گفتنی است در ادامه این جلسه اعضای کمیته ضمن تبادل نظر و ارائه راهکارههای لازم بر عملیاتی نمودن دستور جلسه تاکید نمودند.