امیر سرتیپ دوم حمزه بیدادی افزود:مرزبانان علاوه بر حراست شبانه روزی از مرز‌های کشور، وظیفه حفاظت از امنیت اقتصادی مردم و جلوگیری از قاچاق احشام را نیز بر عهده دارند.

صفیر گیلان؛امیر سرتیپ دوم حمزه بیدادی فرمانده قرارگاه جنوب غرب نزاجا اظهار کرد؛تکاوران تیپ ۲۶۴ نیروی زمینی ارتش، از خروج غیر قانونی ۵۰۰ راس دام مولد زنده، جلوگیری کردند.

وی افزود:مرزبانان علاوه بر حراست شبانه روزی از مرز‌های کشور، وظیفه حفاظت از امنیت اقتصادی مردم و جلوگیری از قاچاق احشام را نیز بر عهده دارند.

فرمانده قرارگاه جنوب غرب نزاجا گفت:مرزبانان با هوشیاری کامل، استفاده از تجهیزات به روز و دوربین‌های مستقر در نوار مرزی، موفق به شناسایی یک باند قاچاق دام شدند.