فرماندار شفت ادامه داد: در راستای حفظ پاکیزگی و جمع آوری زباله در مناطق جنگلی و تفرجگاه‌ها بخشداران با هماهنگی دهیاران روستاها جلساتی را در خصوص اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری صفیرگیلان از شفت؛ مهدی نقدی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان اظهار داشت: طرح تفکیک زباله از مبدا توسط شهرداری‌ها و همچنین جمع آوری زباله در تفرجگاه‌ها و مناطق روستایی توسط دهیاران و نظارت بخشداران مورد تاکید است.

فرماندار شفت با بیان اینکه مدیریت پسماند یکی از مباحث مهمی است که موفقیت در اجرای آن مستلزم همکاری همه جانبه دستگاه‌های متولی و شهروندان است، افزود: برای اینکه طرح تفکیک زباله از مبدا به خوبی انجام گیرد نیازمند آموزش‌های بیشتری در این خصوص صورت گیرد.

نقدی با تذکر به جمع آوری درست پسماندهای عفونی توسط متولیان امر ادامه داد: مرکز بهداشت می‌بایست در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها نظارت بیشتری داشته باشند.

فرماندار شفت ادامه داد: در راستای حفظ پاکیزگی و جمع آوری زباله در مناطق جنگلی و تفرجگاه‌ها بخشداران با هماهنگی دهیاران روستاها جلساتی را در خصوص اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا را در دستور کار قرار دهند.

نقدی با تاکید بر اینکه تفکیک زباله از مبدا دغدغه اصلی کارگروه است، اضافه کرد: در سطح روستاها دهیاران و در شهرها نیز شهرداران پسماندها را مدیریت کرده و نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت پسماند در شهرها و روستاها نیازمند فرهنگ سازی و آموزش است، افزود: آموزش و ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا و جانمایی سطل‌های مخصوص توسط دهیاران و شهرداران در دستور کار قرار گیرد.

نقدی بر ایجاد زیر ساخت مناسب در تفکیک زباله تاکید کرد و خاطرنشان کرد: آموزش خانواده‌ها در کاهش تولید زباله و همچنین تفکیک از مبدا در کاهش هزینه جمع آوری نقش مؤثری دارد.