به گزارش صفیر گیلان ؛ یک شهروند فومنی در هنگام ساخت و ساز منزل مسکونی خود درخت سرخدار بسیار تنومندی را که در محوطه منزلش وجود داشت را قطع نکرده و با مهارت و حساسیت قابل تقدیر درخت را در مرکز ساختمان احداثی خود حفظ کرده است . آقای عبدالهی شهروند باز نشسته ساکن شهرک امام […]

به گزارش صفیر گیلان ؛ یک شهروند فومنی در هنگام ساخت و ساز منزل مسکونی خود درخت سرخدار بسیار تنومندی را که در محوطه منزلش وجود داشت را قطع نکرده و با مهارت و حساسیت قابل تقدیر درخت را در مرکز ساختمان احداثی خود حفظ کرده است .

آقای عبدالهی شهروند باز نشسته ساکن شهرک امام شهر فومن ؛ خیلی سالها ی پیش موقع احداث ساختمان مسکونی خود ؛ درخت سرخدارِی که در مرکز زمین مورد نظر برای ساخت و ساز ایشان روئیده بود بعلت علاقه به طبیعت و نگرش قابل تحسین به محیط زیست قطع نکرده و ساختمان مورد احداث را چنان طراحی می کند که به رویش درخت در داخل ساختمان خود آسیب نرسد و اینک دهها سال است که این درخت سرخدار تنومند همچنان در داخل ساختمان مسکونی ایشان قد کشیده و رشد می کند .
آقای عبدالهی می گوید این درخت در حال حاضر نسبت به زمان اولیه احداث ساختمان بسیار رشد کرده و تنومند و بزرگتر شده است بطوریکه در حال حاظر قطر تنه این درخت نزدیک به یک متر رسیده است.