مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: حق بیمه بیش از ۴ هزار مددجو را به صورت ماهیانه توسط کمیته امداد گیلان پرداخت می‌شود.

صفیر گیلان/عباس اهرابی در گفت و گو با خبرنگاران  اظهار کرد: به منظور توانمندسازی و تحقق درآمد پایدار مددجویان، حق بیمه اجتماعی چهار هزار و ۱۶ نفر از مددجویان تحت حمایت به سازمان تأمین اجتماعی به طور ماهیانه پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام استان گیلان ادامه داد: بیش از ۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان حق بیمه اجتماعی مددجویان تحت حمایت مشمول این طرح به سازمان تأمین اجتماعی طی سال گذشته پرداخت شده است.

وی با اشاره به اقدامات این نهاد برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در بین مددجویان افزود: بیمه شدگان می‌توانند از تمامی مزایای بیمه‌های اجتماعی نظیر بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی استفاده کنند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان اضافه کرد: بیمه اجتماعی شامل سه نوع بیمه اعم از طرح‌های اشتغال و خودکفایی در قالب صاحبان حرفه و مشاغل آزاد، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و بیمه اجتماعی مددجویان از طریق صندوق بیمه روستاییان و عشایر است.

اهرابی با بیان اینکه حق بیمه تأمین اجتماعی مددجویان، با هدف بهره‌مندی آن‌ها از مستمری بازنشستگی پرداخت می‌شود، عنوان کرد: با پرداخت حق بیمه اجتماعی، مددجویان می‌توانند از مزایای بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی برخوردار شوند.

وی، افزود: شرایط دریافت مستمری بازنشستگی برای زنان ۵۵ سال سن و مردان ۶۰ سال سن با سابقه پرداخت حق بیمه حداقل ۱۰ سال است که در سال گذشته ۲۲۳ نفر از بیمه شدگان از مزایای دریافت مستمری، بازنشستگی و مستمری برای بازماندگان و ازکارافتادگی بهره مند شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان در ادامه با بیان اینکه سال گذشته تعداد ۱۸۴ نفر از مددجویان مشمول بازنشستگی صندوق روستاییان و عشایر شدند، تصریح کرد: در حال حاضر چهار هزار و ۲۷ نفر از مددجویان روستایی مشمول طرح بیمه روستاییان و عشایر هستند که حق بیمه آنان به صورت سالانه توسط کمیته امداد مرکز به صندوق بیمه روستاییان و عشایر واریز می‌شود و طی سال گذشته حدود چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان در این خصوص واریز شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه در اواخر سال ۱۴۰۲ مجوز پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی ۷۰۰ زن سرپرست خانوار تحت حمایت دیگر نیز اخذ شد، اضافه کرد: بدین منظور بیش از ۴۲۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافت.