به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛گزارش تصویری اجتماع حامیان  مجید رجبی کاندیدای شورای کلان شهر رشت و عضو فعلی  شورای این شهر شب گذشته  مورد حمایت برخی چهره ها  قرار گرفت . شب گذشته در اجتماع حامیان مجید رجبی دکتر جمشیدی  و دکتر غریبی  با حضور در ستاد مرکزی ایشان حمایت خود را اعلام نمودند . […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛گزارش تصویری اجتماع حامیان  مجید رجبی کاندیدای شورای کلان شهر رشت و عضو فعلی  شورای این شهر شب گذشته  مورد حمایت برخی چهره ها  قرار گرفت .

شب گذشته در اجتماع حامیان مجید رجبی دکتر جمشیدی  و دکتر غریبی  با حضور در ستاد مرکزی ایشان حمایت خود را اعلام نمودند .

همچنین شب گذشته دکتر میرزایی استاد دانشگاه و عضو نظام مهندسی گیلان و شهرستان شفت ،کارشناس رسمی دادگستری گیلان  حمایت خود را با حضور در ستاد مرکزی مجید رجبی از ایشان اعلامکردند.

photo_2017-05-14_01-12-35 photo_2017-05-14_01-12-28 photo_2017-05-14_01-12-24 photo_2017-05-14_01-11-58photo_2017-05-14_01-12-03 photo_2017-05-14_01-11-53photo_2017-05-14_01-11-48photo_2017-05-14_01-11-34

photo_2017-05-14_01-11-34 photo_2017-05-14_01-11-28 photo_2017-05-14_01-11-22 photo_2017-05-14_01-11-10photo_2017-05-14_01-10-36 photo_2017-05-14_01-10-30 photo_2017-05-14_01-11-04