صفیر گیلان؛قربانعلی محمدپور  محیط زیست را یک مسئله همگانی دانست و اظهار کرد: محیط زیست حفظ نخواهد شد؛ مگر اینکه تک تک آحاد جامعه در همه قوا و اصناف و اقشار مطالبه گری حفاظت از محیط زیست داشته باشند. وی مطالبه گری عمومی محیط زیست را منوط به ارتقای آگاهی جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی دانست و […]

صفیر گیلان؛قربانعلی محمدپور  محیط زیست را یک مسئله همگانی دانست و اظهار کرد: محیط زیست حفظ نخواهد شد؛ مگر اینکه تک تک آحاد جامعه در همه قوا و اصناف و اقشار مطالبه گری حفاظت از محیط زیست داشته باشند.

وی مطالبه گری عمومی محیط زیست را منوط به ارتقای آگاهی جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی دانست و افزود: ارتقای آگاهی با آموزش میسر می شود و لذا اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان رویکرد آموزش و ارتقای فرهنگ زیست محیطی را دنبال می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه اگر مردم و مسئولان را نسبت به محیط زیست مطالبه گر کنیم می توانیم انتظار بهبود شرایط زیست محیطی استان و کشور را داشته باشیم، گفت: امروز محیط زیست و منابع طبیعی ما درگیر آلودگی آب و خاک ناشی از پسماند و فاضلاب و زمین خواری و تالاب خواری است و لذا بدون مشارکت مردم نمی توانیم کاری از پیش ببریم.

این مقام مسئول با اشاره به برگزاری نشست منطقه ای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی گیلان و پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی، تصریح کرد: این نشست که با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان با محوریت تالاب انزلی برگزار می شود، گام خوبی در جهت ایجاد حس مطالبه گری زیست محیطی در جامعه به ویژه جوانان دانشجو به عنوان قشر نخبه و اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان در راستای رویکرد آموزش زیست محیطی آشنایی با محیط زیست استان را مد نظر قرار داده است، خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده بازدید روزانه دانش آموزان و دانشجویان از مناطق حفاظت شده صورت می گیرد تا از طریق آموزش عملی شاهد درگیر شدن جوانان و نوجوانان با مسئله محیط زیست باشیم.

محمدپور کشاورزی و گردشگری را دو محور مهم توسعه استان در برنامه آمایش دانست و یادآور شد: طرح بوم گردی زمینه خوبی را فراهم می کنم تا ارتباط نزدیک بین مردم و محیط زیست ایجاد شود و مطالبه گری را بالا ببریم.

وی با تاکید بر لزوم شناخت مزایا و مخاطرات زیست محیطی توسط جامعه، گفت: در گام نخست مردم باید به اهمیت محیط زیست برای حیات خود و آیندگان پی ببرند و با عوامل آلودگی آن آشنا شوند و سپس با اصلاح الگوی مصرف از تولید پسماند بکاهند و تفکیک زباله را مد نظر قرار دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به سبک زندگی دوستدار طبیعت گذشتگان ما، عنوان کرد: باید به فرهنگ و سنت گذشته در روستاها بازگردیم و الگوی مصرف را از نیاکانمان بیاموزیم تا کمترین آسیب را به محیط زیست بزنیم. متاسفانه فاصله گرفتن از فرهنگ و سنت ما را به انسان های پرمصرف و نابودکننده محیط زیست و منابع طبیعی تبدیل کرده است.

این مقام مسئول پسماند را مهمترین معضل زیست محیطی گیلان دانست که حتی حیات تالاب انزلی را به خطر انداخته است و خاطرنشان کرد: کاهش تراز آبی دریای خزر، تصرف زمین های حاشیه تالاب و ورود فاضلاب و پسماند به تالاب کاهش عمق این اکوسیستم طبیعی را موجب شده است.

وی تاکید کرد: از دانشجویان شرکت کننده در نشست منطقه ای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی می خواهیم که محیطبان افتخاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان شوند و این حساسیت را به جامعه القا کنند که نابودی محیط زیست در نهایت منجر به نابودی حیات انسان ها خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نشست منطقه سه کشوری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی، از سری برنامه های سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کشور به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان گیلان و با همکاری پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی و اداره کل محیط زیست استان روز شنبه، ۱۸ اسفندماه برگزار می شود.