مهندس دقیق با اشاره به اینکه درآمد زایی برای مدارس استان با نصب پنل‌های خورشیدی صورت خواهد گرفت، ابراز داشت: امیدوارم تمامی خیرین و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، در راستای فرهنگ سازی و ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق با احداث سامانه‌های خورشیدی در مقیاس کوچک و پاک در مدارس به این روند کمک نمانید.

صفیر گیلان/به گزارش روابط عمومی، مهندس علی دقیق روز شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲ در گفتگو با روابط عمومی با اعلام این خبر، بر ضرورت به کارگیری فناوری های نو در مدارس تاکید نمود.

وی با بیان اینکه دنیا با سرعت به سمت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در حرکت است، تصریح نمود: ما براساس سند تحول بنیادین استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس را به عنوان رکنی مهم و اساسی مورد توجه قرار می دهیم و برای آن برنامه ریزی داریم.

این مقام مسول اذعان داشت: تعدادی از مدارس خود را در این راستا به سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) برای احداث نیروگاه خورشیدی انشعابی معرفی نموده ایم و پس از ارزیابی و تایٔید بصورت عملی به این محبث مهم و حیاتی می پردازیم.

مهندس دقیق با اشاره به اینکه درآمد زایی برای مدارس استان با نصب پنل‌های خورشیدی صورت خواهد گرفت، ابراز داشت: امیدوارم تمامی خیرین و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، در راستای فرهنگ سازی و ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق با احداث سامانه‌های خورشیدی در مقیاس کوچک و پاک در مدارس به این روند کمک نمانید.

مدیرکل نوسازی مدارس استان در پایان با تاکید براینکه ایجاد درآمد پایدار، در ارتقای کیفیت آموزش موثر است، اظهار داشت: نیروگاه‌ های احداثی در مدارس پس از اتصال به شبکه برق، درآمد حاصل از فروش برق آن‌ها به انتفاع همان مدارس خواهد رسید.

گفتنی است عبدالهی کارشناس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) با حضور در استان گیلان به همراه مهندس صابر معاون فنی و مهندس رضوانی ناظر تأسیسات اداره کل از پروژه ۱۲کلاسه مبرهن و مجتمع بزرگ شهید قاسم سلیمانی رشت که با هدف توسعه فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق برای احداث نیروگاه خورشیدی انشعابی معرفی شده بودند، بازدید نمودند.