سید شمس شفیعی درصدهای بودجه را در سال ۱۴۰۰ واقعی ندانست و تصریح نمود: در جلسات آتی به تفریغ بودجه خواهیم پرداخت که در این جلسات غیر واقعی بودن درصدهای بودجه خود را نشان خواهد داد.

به گزارش صفیر گیلان؛ به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت یازدهمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با حضور اعضا و مشاوران کمیسیون و مدیران شهرداری برگزار شد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به اهمیت تحلیل داده‌ها در برنامه ریزی افزود: فرصتی در اختیار سازمان های شهرداری قرار خواهد گرفت تا در چندین جلسه کمیسیون در خصوص مباحث مالی و حقوقی و درآمدی و هزینه ای خود به ارایه تحلیل بپردازند. تا با استفاده از این تحلیل‌ها بودجه‌ای مناسب را با کمک تمام اعضای شورا برای سال ۱۴۰۱ ارایه دهیم.
سید شمس شفیعی درصدهای بودجه را در سال ۱۴۰۰ واقعی ندانست و تصریح نمود: در جلسات آتی به تفریغ بودجه خواهیم پرداخت که در این جلسات غیر واقعی بودن درصدهای بودجه خود را نشان خواهد داد.
وی با ارایه آمار و درصدهای درآمدی بودجه در آیتم های مختلف در ادامه بیان نمود: در بین آیتم‌های درآمدی شهرداری آیتم های عوارض ساختمانی، تخلفات، منابع حاصل از فروش اموال هر کدام با ۲۰ درصد و جمعا ۶۰ درصد از بودجه درآمدی، بیشترین بار درآمدی را در بودجه ۱۴۰۰ دارد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا استفاده از تمامی فرصتهای درآمدی و پیش بینی شده در بودجه مانند تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، فایننس، صکوک و غیره را لازمه پیشرفت و توسعه شهر رشت دانست و افزود: رفع مشکل حقوقی صدور پروانه برای زمین‌های نسقی می‌تواند افزایش درآمد مناسبی را برای شهرداری به ارمغان آورد.
سید شمس شفیعی با تاکید بر برنامه ریزی مدون برای حوزه سرمایه گذاری گفت: در یک برنامه ریزی دقیق و مدون تکلیف شهرداری در حوزه سرمایه گذاری باید مشخص باشد که برای تامین بودجه پروژه ها کدام نوع از انواع قراردادها و یا چه نوع تیپ قراردادی را باید برای هر پروژه مدنظر قرارداد.
وی در ادامه خواستار نظارت بیشتر دستگاه های نظارتی شهرداری بر روی زیرمجموعه شهرداری شد.
رعایت نظم در بین پرسنل شهرداری رشت الزامی است
علیرضا تاج شهرستانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به لزوم رعایت نظم در بین پرسنل شهرداری خواستار برخورد با افراد خاطی و بی نظم شد و تصریح نمود: اعضای شورا نمی‌توانند هر روز از تمام مناطق، نوایح و سازمانهای شهرداری بازدید کنند.
افرادی که به عنوان مدیر در شهرداری انتخاب می‌شوند به عنوان چشمان شهرداری باید از حق و حقوق حوزه خود دفاع کنند و جلوی افراد بی نظم و خاطی بایستند.
اگر کارمندی یک ماه بر سرکار حاضر نمی‌شود و به مسافرت می‌رود کمترین حق او اخراج است.
نادر حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در ادامه جلسه خواستار برخورد شهردار با افراد بی نظمی شد که علارغم عدم حضور بر سر کار حقوق نیز دریافت میکنند.
وی همچنین در خصوص حضور افراد در شورا برای دریافت کمک بیان نمود: باید شیوه نامه‌ای تهیه شود تا بر اساس آن افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند در ابتدای امر در همان دو ارگان متولی مشکلشان حل شود و اگر در جایی نیاز به کمک شهرداری بود این افراد به شورا معرفی شوند. در همین راستا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی میتواند مرجعی برای صحت و سقم و بررسی پرونده های این افراد باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا ایجاد راهکارها و کدهای جدید در بودجه توسط مدیران شهرداری را از عوامل مهم افزایش درآمد شهرداری دانست.