به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛جشن بزرگ حماسه حضور عصر امروز با حضور دکتر جعفرزاده  نماینده مردم رشت و فرماندار ،مسئولان شهرستان و با حضور بشیر نظری فرزند سردار شهید حجت نظری ومنتخب مردم تهران در شورای شهر تهران و  هنر نمایی هنرمندان گیلان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برگزار شد. در […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛جشن بزرگ حماسه حضور عصر امروز با حضور دکتر جعفرزاده  نماینده مردم رشت و فرماندار ،مسئولان شهرستان و با حضور بشیر نظری فرزند سردار شهید حجت نظری ومنتخب مردم تهران در شورای شهر تهران و  هنر نمایی هنرمندان گیلان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برگزار شد.

در این جشن  توسط دکتر جعفرزاده رئیس ستاد دکتر روحانی  در گیلان لوح تقدیر  به دکتر اسمعیل پور  فرماندار فومن اهداء شد.

همچنین در این جشن تابلوی نفیس توسط یوسف نیک انجام  رئیس اداره  فرهنگ و ارشاد فومن به دکتر جعفرزاده رئیس ستاد مردمی دکتر روحانی در گیلان اهداء شد.

گزارش تصویری؛زلیخا صفری راسته کناریphoto_2017-05-26_10-34-35 photo_2017-05-26_10-34-45 photo_2017-05-26_10-34-55

photo_2017-05-26_10-34-39photo_2017-05-26_10-34-18

photo_2017-05-26_10-34-13 photo_2017-05-26_10-34-08

photo_2017-05-26_10-33-54 photo_2017-05-26_10-33-48

photo_2017-05-26_10-33-41 photo_2017-05-26_10-33-11

photo_2017-05-26_10-32-47 photo_2017-05-26_10-32-35

photo_2017-05-26_10-32-24 photo_2017-05-26_10-32-19

photo_2017-05-26_10-32-09 photo_2017-05-26_10-32-04

photo_2017-05-26_10-31-55 photo_2017-05-26_10-31-48photo_2017-05-26_10-31-39 photo_2017-05-26_10-31-34

photo_2017-05-26_10-31-30 photo_2017-05-26_10-31-15

photo_2017-05-26_10-31-06 photo_2017-05-26_10-31-01

photo_2017-05-26_10-30-46 photo_2017-05-26_10-30-42

photo_2017-05-26_10-30-28 photo_2017-05-26_10-24-24

photo_2017-05-26_10-24-00 photo_2017-05-26_10-23-51

photo_2017-05-26_10-23-36 photo_2017-05-26_10-23-46