به گزارش صفیر گیلان_ دکتر سید محمدعلی ثابت قدم با تاکید بررفع خطر و حفظ ایمنی شهروندان گفت: در اجرا و ارائه خدمات  منافع عمومی را نباید قربانی منافع شخصی کرد. شهردار رشت با اشاره به ارائه برنامه حفاری  توسط شرکتهای زیرساخت به شهرداری در ابتدای هرسال اذعان داشت: در این برنامه مکان, زمان , […]

به گزارش صفیر گیلان_ دکتر سید محمدعلی ثابت قدم با تاکید بررفع خطر و حفظ ایمنی شهروندان گفت: در اجرا و ارائه خدمات  منافع عمومی را نباید قربانی منافع شخصی کرد.


شهردار رشت با اشاره به ارائه برنامه حفاری  توسط شرکتهای زیرساخت به شهرداری در ابتدای هرسال اذعان داشت: در این برنامه مکان, زمان , وقت و توالی انجام امور مشخص و به شهرداری ارائه شود تا با اخذ مصوبه به شورا تخصیص بودجه تحقق یابد.

در ادامه این نشست ضمن قرائت مفاد تفاهم نامه شهرداری با شرکتهای زیرساخت,  اعضا به تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه بنا به پیشنهاد رئیس اداره گاز شهرستان با توجه به مشکلات احتمالی از سوی تامین اجتماعی به جای عنوان تفاهم نامه از عنوان روش پرداخت استفاده شود.

جمع اوری انشعابات به جهت حفظ منافع عمومی توسط شرکت گاز صورت و دریافت مجوز برای نصب انشعاب شهروند به شهرداری هدایت گردد.

گفتنی است راه اندازی نرم افزار شبکه ای تا پایان سال توسط امور فناوری شهرداری رشت و ارسال مستندات از سوی شرکتهای زیرساخت تا پایان سال و بررسی پیش نویس تفاهم نامه در ظرف مدت یک هفته و…. از اهم مصوبات این  جلسه بود.
9up