حسین اسماعیل پور، فرماندار شهرستان صومعه سرا روز گذشته، ۲۰ دی در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان صومعه سرا، به دو مرحله تربیت انسان در دوران قبل از تولد اشاره کرد و افزود: مرحله سوم بعد از تولد کودک است که با توجه به احادیث به سه دوره سیادت، اطاعت و وزارت […]

حسین اسماعیل پور، فرماندار شهرستان صومعه سرا روز گذشته، ۲۰ دی در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان صومعه سرا، به دو مرحله تربیت انسان در دوران قبل از تولد اشاره کرد و افزود: مرحله سوم بعد از تولد کودک است که با توجه به احادیث به سه دوره سیادت، اطاعت و وزارت تقسیم می شود.

وی هفت سال اول زندگی کودک را دوره سیادت و آزادی آن نامید و اظهار کرد: در دوره دوم یعنی دوره  اطاعت کودک بعد از آموختن چگونگی رفتارها اطاعت پذیری نیز در وی شکل می گیرد و در دوره سوم نیز که دوره وزارت است، فرزند نقش مشاوره و ایفای نقش در کنار پدر و مادر را می آموزد.

این مقام مسئول با بیان اینکه براساس تعالیم دینی سه شناخت اعم از فرد، ارزش ها و هنجارها در تربیت اجتماعی انسان وجود دارد، گفت: این سه شناخت مبنا و هدفگذاری امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه مشخص می کند.

فرماندار شهرستان صومعه سرا تصریح کرد: در امر به معروف و نهی از منکر واقعیت های اجتماعی را بایست از حقایق اجتماعی جدا دانست و تفکیک این دو در امر به معروف و نهی از منکر حائز اهمیت است.

اسماعیل پور شخصیت آمرین به معروف و ناهیان از منکر را در انجام این فریضه، مهم تلقی کرد و متذکر شد: وظیفه سازمانی مدیران دستگاه های کشوری شناخت، معرفی و عمل کردن به الگوهای امر به معروف و نهی از منکر است.