بهگزارشپایگاهاطلاعرسانى صفیر گیلان؛ دکتر مصطفی سالاری در این نشست که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان و تعدادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار شد، با بیان اینکه وضعیت فعلی استان در حوزه مسائل اقتصادی زیبنده نام گیلان نیست، گفت: باید با تعامل همه دستگاه ها برای رسیدن به توسعه همه جانبه گیلان تلاش کنیم […]

بهگزارشپایگاهاطلاعرسانى صفیر گیلان؛ دکتر مصطفی سالاری در این نشست که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان و تعدادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار شد، با بیان اینکه وضعیت فعلی استان در حوزه مسائل اقتصادی زیبنده نام گیلان نیست، گفت: باید با تعامل همه دستگاه ها برای رسیدن به توسعه همه جانبه گیلان تلاش کنیم و این محقق نخواهد شد جز با عزم جدی همه ما مسئولین و البته همراهی مردم شریف گیلان زمین.

در راه اندازی کارخانجات موضوع بهداشت جدی گرفته شود

وی با اشاره به اهمیت موضوع بهداشت و سلامت جامعه، تاکید کرد: در راه اندازی کارخانجات موضوع بهداشت جدی گرفته شود؛ چراکه با توجه به خلاء موجود در جامعه در بخش بهداشت، ضرورت دارد توجه بیشتری به این موضوع شود.

از تولید بطور جد حمایت می کنیم

حمایت از سرمایه گذار صرفا واگذاری مالکیت زمین به وی نیست بلکه آنچه از دستگاه های دولتی انتظار می رود این است که بار را از دوش سرمایه گذار برداریم تا از این طریق به تولید کمک کنیم

استاندار گیلان با بیان اینکه ما از تولید بطور جد حمایت می کنیم، اظهار کرد: حمایت از سرمایه گذار صرفا واگذاری مالکیت زمین به وی نیست بلکه آنچه از دستگاه های دولتی انتظار می رود این است که بار را از دوش سرمایه گذار برداریم تا از این طریق به تولید کمک کنیم. دکتر سالاری در این خصوص ادامه داد: البته اگر با توجه به شرایط در مواردی الزام به واگذاری مالکیت زمین نیز باشد قطعا کمک خواهیم کرد.

سخت گیری و سهل گیری باید دلیل داشته باشد

تفسیر ما در اجرای مقررات بایستی به سرمایه گذار کمک کند نه اینکه چوب لای چرخ آن بگذارد

وی افزود: سخت گیری و سهل گیری باید دلیل داشته باشد؛ تفسیر ما در اجرای مقررات بایستی به سرمایه گذار کمک کند نه اینکه چوب لای چرخ آن بگذارد.

انتظار دارم هر تصمیمی در این جلسات گرفته می شود به سرعت اجرایی شده و زمان را برای حرکت چرخ توسعه در استان به هیچ وجه از دست ندهیم

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه هرجا طرفین مسئله ای مردم باشند باید محتاطانه تصمیم بگیریم و هرجا طرفین مسئله مردم و دولت باشند شایسته است بار اصلی بر دوش دولت باشد، تاکید کرد: انتظار دارم هر تصمیمی در این جلسات گرفته می شود به سرعت اجرایی شده و زمان را برای حرکت چرخ توسعه در استان به هیچ وجه از دست ندهیم.

ضرورت دارد همه مدیران دستگاه ها شخصا در جلسات شرکت کرده و هرگونه غیبت از قبل هماهنگ شود

با مدیرانی که به هردلیل بدون هماهنگی در جلسات حضور پیدا نکنند برخورد جدی خواهد شد

دکتر مصطفی سالاری با تاکید بر لزوم برگزاری مستمر و مدون جلسات این کارگروه بصورت هفتگی، در ساعت ۱۶ عصر روزهای شنبه ی هر هفته و اشاره به اهمیت حضور همه مدیران دستگاه های اجرایی در جلسات مذکور، اظهار کرد: ضرورت دارد همه مدیران دستگاه ها شخصا در جلسات شرکت کرده و هرگونه غیبت از قبل هماهنگ شود؛ یقینا با مدیرانی که به هردلیل بدون هماهنگی در جلسات حضور پیدا نکنند برخورد جدی خواهد شد.

آمادگی دارم ساعت های متوالی برای این نشست وقت بگذارم

انتظارم از همه این است کمک کنند تصمیمات این جلسات اجرایی شود

وی در پایان سخنانش اظهار کرد: آمادگی دارم ساعت های متوالی برای این نشست وقت بگذارم و اعتقاد دارم هرچه در این بخش وقت بکذاریم کم است؛ اما انتظارم از همه این است کمک کنند تصمیمات این جلسات اجرایی شود.

گفتنی است در این نشست استاندار گیلان پای صحبت سرمایه گذاران واحد های تولیدی نورد فولاد گیلان، گروه هپی لند، گروه آرین مریم و آرین تخته، موسسه طب و پیشگیری و ارتقاء سلامت ساوان و شرکت چوکا نشست و از نزدیک در جریان مشکلات آن ها قرار گرفته و دستورات لازم برای رفع موانع واحدهای مذکور را صادر کرد.