به گزارش صفیر گیلان،در چهارمین جشنواره تئاتر معلولین – مارلیک ۷ نمایش توسط داوران هنرمند کشوری ایرج راد ، اصغر همت ، محمود طیاری در تاریخ ۱۴ و ۱۵ دی ماه در سالن کانون پرورش فکری و نوجوانان گیلان مورد بازبینی قرار گرفت و در آیین اختتامیه روز پنج شنبه ۱۶ دیماه تئاترهای راه پیدا […]

به گزارش صفیر گیلان،در چهارمین جشنواره تئاتر معلولین – مارلیک ۷ نمایش توسط داوران هنرمند کشوری ایرج راد ، اصغر همت ، محمود طیاری در تاریخ ۱۴ و ۱۵ دی ماه در سالن کانون پرورش فکری و نوجوانان گیلان مورد بازبینی قرار گرفت و در آیین اختتامیه روز پنج شنبه ۱۶ دیماه تئاترهای راه پیدا کرده به جشنواره منطقه ای اعلام خواهد شد .%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b18 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d8%b1 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%883 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%879 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%866 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%847 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87%d9%85%d8%b9%d9%842 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%885