وی خاطر نشان کرد: طی سال گذشته نیز با تلاش راهداران استان گیلان خط کشی ۱۸۰۰کیلومتر از محورهای استان اجرایی شد.

صفیر گیلان؛فریبرز مرادی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان سپس با اشاره به این نکته که ارتقای ایمنی راهها از اولویتهای اساسی استان می باشد، افزود: هدف از اجرای خط کشی محورها ، ارتقاء ایمنی تردد، هدایت حرکت وسائط نقلیه در مسیر منظم و آگاهی به کاربران جاده ها می باشد.
مرادی با بیان اینکه در ۴ ماه ابتدای امسال۳۲۰ کیلومتر از راه های استان خط کشی شده است گفت : برای اجرای این پروژه ۳۸میلیارد ریال هزینه شده است.
وی از تداوم خط کشی محورهای استان تا پایان سال خبر داد و تصریح کرد : برنامه ریزی جهت اجرای ۲۰۰۰کیلومتر خط کشی تا پایان سالجاری در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
مرادی اظهار داشت : خط کشی های صورت پذیرفته به تفکیک در ۲۵کیلومتر از بزرگراههای استان۲۵۰ کیلومتر از راههای اصلی و فرعی و۴۵کیلومتر از راههای روستایی استان اجرا شده است.
وی خاطر نشان کرد: طی سال گذشته نیز با تلاش راهداران استان گیلان خط کشی ۱۸۰۰کیلومتر از محورهای استان اجرایی شد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان سپس افزود: در ۴ ماهه ابتدای سالجاری با تلاش همکاران ما در اداره ایمنی راه و حریم علاوه بر خط کشی محورها، نصب ۲۰۰ تابلوی اطلاعاتی، اجرا و نصب ۱۰ کیلومتر گاردریل، ثبت و صدور ۱۶۲ مورد مجوزات حریم، ۵۰ مورد رفع تجاوز حریم راه، ۱۰ کیلومتر ایمن سازی شیب شیروانی و ۶۰ مورد ایمن سازی سرگاردریل در راستای افزایش ایمنی تردد کاربران جاده ای در سطح استان انجام شده است.