اختصاصی صفیر گیلان؛جوانان شهرک تاریخی ماسوله با اقتدار در باشگاه ورزشی این شهر و در کنار عضو جوان شورای اسلامی دوره پنجم جناب رضوان عسکرپور به ورزش پرداختند. حضور مشتاقانه و روبه افزایش تعداد ورزشکاران دومین شهر تاریخی و زنده دنیا  که با اضافه شدن  دستگاها و امکانات ورزشی همراه بوده  در طی این روزها […]

اختصاصی صفیر گیلان؛جوانان شهرک تاریخی ماسوله با اقتدار در باشگاه ورزشی این شهر و در کنار عضو جوان شورای اسلامی دوره پنجم جناب رضوان عسکرپور به ورزش پرداختند.

حضور مشتاقانه و روبه افزایش تعداد ورزشکاران دومین شهر تاریخی و زنده دنیا  که با اضافه شدن  دستگاها و امکانات ورزشی همراه بوده  در طی این روزها باعث خوشحالی و خرسندی در بین جوانان شهرک تاریخی ماسوله شده و امید روزهای خوب و خوش برای تندرستی و سلامت جامعه را می دهد.
حال ،این باشگاه نوپای  ورزشی ماسوله با شرایط فعلی نیاز به امکانات بهتر و بیشتری دارد که میطلبد علاوه بر مسئولین شهری و شهرستان،همشهریان محترمی که توانایی کمک و تهیه امکانات برای انها وجود دارد برای رشد و بهبود شهر خود ماسوله تلاش کنند.