رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به دستگیری یکی دیگر از کارکنان شهرداری رشت گفت: یقینا هر فردی که تخلفی انجام دهد دستگاه های نظارتی بر اساس قانون با وی برخورد می کنند و دستگیری اخیر ارتباطی به مباحث مالی ندارد.

به گزارش صفیر گیلان به نقل روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت محمد حسین واثق کارگرنیا با اشاره به اینکه دستگیری اخیر انجام شده ارتباطی با مباحث مالی و حوزه فعالیت شهرداری رشت ندارد اظهار کرد: گویا موضوع دیگری منجر به این دستگیری شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی بر اساس شواهد و قرائن وارد عمل می شوند افزود: ما به دنبال آن هستیم تا فساد در درون مجموعه شهرداری رشت پاکسازی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر اینکه هوشمند سازی فعالیت ها در شهرداری رشت نقش مهمی در کاهش تخلفات ایفا می کند گفت: شورا و شهردار جدید رشت نگاه فساد ستیزی دارند و یکی از دلایل انتخاب رحیم شوقی به عنوان شهردار رشت سلامت وی در جمیع جهات و داشتن روحیه فساد ستیزی است.

کارگرنیا با اشاره به نقش نظارتی شورا افزود: به شهردار رشت ابلاغ کردیم که در انتصابات نیز به این مهم توجه داشته و انتظار داریم مسئوولین بازرسی و حراست شهرداری رشت نیز دقت لازم را در این موضوعات داشته باشند.