امام پناهی با بیان اینکه شوراها نقش محوری در آینده کشور ایفا می‌کنند، گفت: دشمن به دنبال ناامید کردن و انشقاق نسل جوان امروز از حکمرانی اسلامی است که باید در این راستا هوشمندانه عمل کرد.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان؛ حمیدرضا امام پناهی ظهر یکشنبه در همایش گرامیداشت روز شوراها در رشت، اظهار کرد: شوراها نمادی از حاکمیت مردم بر مردم بوده و نقش آنها در حل و رسیدگی مشکلات جامعه بسیار اثرگذار است.

وی با بیان اینکه شوراها برآمده از بطن مردم هستند، افزود: نگاه شورایی از آموزه‌های دینی سرچشمه می‌گیرد.

فرماندار رشت با بیان اینکه رویکرد حکومت مردم بر مردم ابداع انقلاب اسلامی است، گفت: نقش مردم در لایه‌های مختلف حاکمیتی و مدیریتی به وضوح دیده می‌شود.

امام پناهی با بیان اینکه اراده مردم در اداره امور مسلط است، اضافه کرد: اراده مردم در سرنوشت خویش صحه ای بر حاکمیت مردم بر مردم در نظام اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه هستند، افزود: دشمن از نحوه حکمرانی اسلامی مردم بر مردم بسیار هراسان است.

فرماندار رشت با اشاره با پایه‌های سست و لرزان دموکراسی غربی، بیان کرد: دموکراسی و حکمرانی غربی نشأت گرفته از مبانی مادی است اما دموکراسی اسلامی بر پایه مبانی دینی و اعتقادی استوار است.

امام پناهی با بیان اینکه شوراها نقش محوری در آینده کشور ایفا می‌کنند، گفت: دشمن به دنبال ناامید کردن و انشقاق نسل جوان امروز از حکمرانی اسلامی است که باید در این راستا هوشمندانه عمل کرد.