مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران از کارشناسان، مدیران، صاحب نظران و علاقه‌مندان به حوزه ارتباطات، توسعه اقتصاد دیجیتال و اینترنت اشیا به منظور حضور در رویدادهای مختلف بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تلکام دعوت به عمل آورد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس محمدرضا بیدخام ضمن تاکید بر قدمت و اهمیت نمایشگاه تلکام به عنوان محل تعامل شرکت ها و افراد دخیل در حوزه ICT کشور، به تفاوت های اساسی این دوره با توجه به تغییرات فناوری در بخش های هوش مصنوعی و فناوری اشاره کرد و افزود: رویکردهای مبتنی بر تغییر اساسی مخابرات به سمت اقتصاد دیجیتال و غلبه اینترنت اشیا در بخش های مختلف و نمود آن در بیست و چهارمین نمایشگاه تلکام، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، رویدادهای مهم و گردهمایی های ارزشمندی را در میان کارشناسان در بر خواهد داشت.