به گزارش صفیر گیلان؛ به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان – طبق برنامه ریزی انجام شده و با حضور کارشناسان و مدرسان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرستان رشت این دوره آموزشی بصورت عملی اجرا شد و طی آن انواع آتش، نحوه شکل گیری حریق، زمان حیاتی اطفاء حریق، انواع خاموش کننده ها و روش های مختلف اطفاء حریق  مورد تشریح قرار گرفت و در بخش پایانی، نحوه اطفاء حریق طی یک مانورعملیاتی  با حضور جمعی از کارکنان در ستاد شرکت به نمایش گذاشته شد.

شایان ذکر است سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  (HSE-MS) در حال پیاده سازی در سطح شرکت بوده و واکنش بموقع در شرایط اضطراری از مولفه های اصلی این سیستم می باشد .