به گزارش اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی  صفیر گیلان؛دوره آموزشی – توجیهی «فرآیند تشکیل و تصمیم گیری شورای اسلامی شهر برای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای فومن،شفت،ماسوله،احمد سر گوراب و ماکلوان ، پیش از ظهر امروز با حضور فرماندار شهرستان فومن و دیگر مسئولین ذیربط در محل فرمانداری این شهر تشکیل شد. زلیخا صفری راسته کناری   […]

به گزارش اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی  صفیر گیلان؛دوره آموزشی – توجیهی «فرآیند تشکیل و تصمیم گیری شورای اسلامی شهر برای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای فومن،شفت،ماسوله،احمد سر گوراب و ماکلوان ، پیش از ظهر امروز با حضور فرماندار شهرستان فومن و دیگر مسئولین ذیربط در محل فرمانداری این شهر تشکیل شد.

زلیخا صفری راسته کناری

photo_2017-07-03_11-58-09 photo_2017-07-03_10-39-35

photo_2017-07-03_10-39-29 photo_2017-07-03_10-36-15

photo_2017-07-03_11-57-51 photo_2017-07-03_11-57-36

photo_2017-07-03_11-57-29 photo_2017-07-03_11-57-03

photo_2017-07-03_11-56-58 photo_2017-07-03_11-56-45

photo_2017-07-03_11-56-38 photo_2017-07-03_11-56-30

 

photo_2017-07-03_11-56-25 photo_2017-07-03_11-56-20

photo_2017-07-03_11-56-10 photo_2017-07-03_11-55-59

photo_2017-07-03_11-55-45 photo_2017-07-03_11-55-38

photo_2017-07-03_11-55-16photo_2017-07-03_11-55-22