اختصاصی/ صفیر گیلان ؛شنیده ها حکایت از این دارد که مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تعطیلی موقت بیمارستان توتونکاران رشت به دلیل عدم کسب استاندارد‌های لازم، مجوز‌های قانونی پروانه بهره‌برداری، پروانه مسئول فنی و اعتبار بخشی خبر داد

اختصاصی/ صفیر گیلان ؛ زهره تیموری مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تعطیلی موقت بیمارستان توتونکاران رشت خبر داد و اظهار کرد: این بیمارستان پیرو مصوبه نشست قرارگاه استانی نظارت بر سلامت به صورت موقت تعطیل شده است.وی در تبیین دلایل تعطیلی موقت بیمارستان توتونکاران رشت، گفت: عدم تمدید پروانه بهره‌برداری، مسئول فنی از سال ۱۴۰۰ و همچنین عدم اصلاح نواقص ابلاغی از سوی دانشگاه علوم پزشکی ( شامل استانداردهای درمانی، بهداشتی، فنی و… ) در سنوات گذشته از جمله دلایل تعطیلی موقت بیمارستان توتونکاران رشت است.به گفته مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مسئولان بیمارستان به تذکرات پیاپی دانشگاه بی توجه بوده و این بیمارستان پس از طی مراحل قانونی با حضور کارشناسان نظارت بر درمان، پلیس اماکن، تعزیرات حکومتی امروز به‌طور موقت تعطیل شد.گفتنی است،پیش‌تر نیز بیمارستان فامیلی رشت در پی مصوبه نشست قرارگاه استانی نظارت بر سلامت به صورت موقت تعطیل شده بود