صفیر گیلان، در دومین روز از برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فجر رشت برنامه ها درسانس های مختلف توسط گروهای آموزشگاهای رشت و هنر جویان برگزار شد که با استقبال پرشور علاقمندان به هنر موسیقی مواجه شد.. امروز اجرای برنامه توسط آموزشگاه موسیقی گلشن در سالن شهید انصاری مجتمع خاتم الانبیا(ص) رشت، اجرای برنامه توسط آموزشگاه […]

صفیر گیلان، در دومین روز از برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فجر رشت برنامه ها درسانس های مختلف توسط گروهای آموزشگاهای رشت و هنر جویان برگزار شد که با استقبال پرشور علاقمندان به هنر موسیقی مواجه شد..
امروز اجرای برنامه توسط آموزشگاه موسیقی گلشن در سالن شهید انصاری مجتمع خاتم الانبیا(ص) رشت، اجرای برنامه توسط آموزشگاه موسیقی نوا  در سالن شهید انصاری مجتمع خاتم الانبیا(ص)،
اجرای برنامه توسط آموزشگاه نمایش سیمرغ  در سالن دکتر رحمدل مجتمع خاتم الانبیا(ص)،
اجرای پلاتوی نمایش توسط آموزشگاه هفت اجراء که با استقبال پرشور علاقمندان به هنر موسیقی مواجه شد.

photo_2018-01-21_22-53-58 photo_2018-01-21_22-53-53 photo_2018-01-21_22-53-49 photo_2018-01-21_22-53-30 photo_2018-01-21_22-53-26 photo_2018-01-21_22-53-11 photo_2018-01-21_22-53-20 photo_2018-01-21_22-53-16