رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان با صدور احکامی دو مدیر جدید منصوب نمود.

صفیر گیلان ؛مهندس محبوبی ،رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان با صدوراحکام جداگانه ای ، مدیران روابط عمومی «شرکت» و شهرک صنعتی سپید رود را منصوب کرد.

براساس این احکام ،حمزه متقیان به سمت مدیر روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان و صادق فرجی به سمت مدیر شهرک صنعتی سپیدرود منصوب شدند.