صفیر گیلان؛معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان نیز در این نشست  با بیان اینکه پزشک خانواده از سال گذشته در شهرستان تالش وارد مدار شدگفت:در مهر ماه سال ۱۴۰۲ رودسر نیز وارد مدار پزشکان خانواده شد و ما تدریجی در دیگر شهرستانها از جمله لنگرود و آستانه اشرفیه این کار را انجام می دهیم.

اختصاصی/صفیر گیلان؛معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان نیز در این نشست  با بیان اینکه پزشک خانواده از سال گذشته در شهرستان تالش وارد مدار شدگفت:در مهر ماه سال ۱۴۰۲ رودسر نیز وارد مدار پزشکان خانواده شد و ما تدریجی در دیگر شهرستانها از جمله لنگرود و آستانه اشرفیه این کار را انجام می دهیم.

وی با ارایه توصیه های بهداشتی درباره بیماری فاسیولا گفت:برای پیشگیری از این بیماری سبزی های معطر محلی خودرو باید ۷۲ ساعت در فریزر نگهداری و بعد استفاده شود.

سید محمود رضوانی با بیان اینکه تاکنون هیچ موردی از بیماری پشه آئدس در گیلان مشاهده نشده است، افزود: موضوع آئدس تا زمانی که با بهسازی، محیط را برای این پشه ناامن کنیم، رفع نخواهد شد که متاسفانه شهرما در برخی مواقع پاکیزه نیست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی حل بسیاری از مشکلات و بیماری های عفونی را بهسازی محیط زیست و  پاکیزگی شهر خواند و گفت: رودخانه های آلوده شهر خود عامل بیماری است و باید برای پاکیزگی شهر همه دست در دست هم دهیم.

وی همچنین مشکلات سالمندی گیلان را حائز اهمیت خواند و گفت مبلمان شهری ما متناسب با جمعیت سالمند نیست  و شهر فضا ندارد از طرفی رشد جمعیت نیز نامناسب است.

فاسیولا بیماری انگلی است که تخم این انگل از طریق سبزیجات محلی در شمال کشور منتقل می شود، تب، تعریق، سرفه، درد در ناحیه شکم، بی اشتهایی، دردهای مفصلی، لرز، درد در ناحیه پشت، زردی و اسهال از نشانه های بیماری فاسیولا است، ورود انگل به بدن انسان در مرحله حاد می تواند به سرعت و در مقیاس گسترده، صفرا، اثنی عشر و در نهایت کبد را تخریب کند.

بیماری فاسیولا در دو مرحله از اواخر اردیبهشت تا آخر خرداد و از مهر تا آبان شیوع پیدا می کند، زیتون پرورده و نمک سبز دو محصول پرمصرف گیلانیان است که در آن از سبزی های محلی شامل چوچاق و خالی واش استفاده می شود.

 

  • نویسنده : زلیخا صفری