با حکم معاون پژوهشی و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری وزارت عتف دکتر حاتم زاده به عنوان دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار سال ۱۴۰۳ معرفی شد

 

در این متن آمده است:

انتظار می رود با هماهنگی دبیر محترم ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و بهره گیری از نظرات اعضای هیات علمی و کارشناسان نسبت به برنامه ریزی و ایجاد تعامل با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی ، فناوری و سایر دستگاه های اجرایی، زمینه برگزاری هرچه مناسبت تر نمایشگاه دستاوردهای پؤوهش و فناوری و فن بازار سال ۱۴۰۳ را فراهم سازید.

لازم بذکر است، پارک علم و فناوری گیلان با این حکم؛ چهاردهمین سال متوالی است که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دبیرخانه برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار می باشد