صفیرگیلان/دکتر مجتبی ملکی چوبری با صدور حکمی از سوی دکتر طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی، بعنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب شد

به گزارش خبرنگار صفیر گیلان از رشت،دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی، امروز شنبه با صدور حکمی دکتر مجتبی ملکی چوبری را بعنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب کرد.

دکتر ملکی چوبری پیش از این عهده دار مسئولیت معاونت توسعه و منابع دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت بوده است.

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، معاون اداری و مالی و توسعه و منابع دانشگاه های آزاد اسلامی واحد لاهیجان، فومن و شفت و نیز رشت و همچنین مسئولیت های گوناگون در بسیج اساتید از جمله مسئول کانون بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان از جمله سوابق این مدیر جوان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی است.
آیین تکریم و معارفه رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بزودی برگزار می شود.
پیش از دکتر محمد دوستار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت بود که با حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست دانشگاه گیلان منصوب شده است.