دکتر مصطفی گل شکن_ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه جبارکوچکی نژاد_ نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی کشور ، دیدار کرد و گفت وگو کرد.

به گزارش پایگاه خبری صفیر  گیلان ( گیل وب دا )؛ به منظور رایزنی در خصوص دریافت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سازمان تامین اجتماعی، دکتر مصطفی گل شکن_معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه به همراه جبارکوچکی نژاد_ نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با حضور در سازمان بیمه تامین اجتماعی کشور ، با میرهاشم موسوی_مدیر کل سازمان تامین اجتماعی کشور، دیدار کرد و گفت وگو کرد.
دکتر گل شکن در این دیدار با تاکید بر اهمیت و نقش دریافت به موقع مطالبات در پیشبرد برنامه های توسعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت؛ همکاری متقابل و هرچه بهتر دستگاه های خدمت رسان دولت باعث افزایش سطح رضایتمندی در بین آحاد جامعه خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به نقش چرخه تامین منابع برای اهداف و وظایف دانشگاه در قبال پرسنل، پیمانکاران و تکمیل پروژه های خدماتی و درمانی، خواستار همکاری همه جانبه سازمان تامین اجتماعی با دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
در ادامه ، در راستای پیگیری های صورت گرفته از سوی دکتر گل شکن، مقررشد، اقدامات لازم جهت برطرف نمودن مسائل و مشکلات مطروحه و سرعت بخشیدن به روند دریافت مطالبات دانشگاه ، صورت گیرد.