امور اقتصادی و دارایی گیلان در اطلاعیه راه‌اندازی سامانه الکترونیکی شناسایی و دریافت قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار را صادر کرد

صفیر گیلان؛اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان در اطلاعیه راه‌اندازی سامانه الکترونیکی شناسایی و دریافت قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار را صادر کرد
بسمه تعالی
“اطلاعیه مهم”
راه‌اندازی سامانه الکترونیکی شناسایی و دریافت قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار

در راستای بهبود محیط کسب و کار استان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان با هدف اصلاح، بهبود، تسهیل و تسریع در فرآیندها؛ اقدام به ایجاد سامانه و شناسایی و دریافت قوانین و مقررات مخل به صورت «کاربرگ الکترونیکی پیشنهاد برای طرح در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» نموده است. کلیه دستگاه‌های اجرایی، فعالان کسب و کار و تشکل‌های ذیربط بخش خصوصی استان، می‌توانند نسبت به انعـکاس مشکلات و مقررات زاید و مخل فضای کسب و کار و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی اقدام نمایند.
(مسیر دسترسی: سایت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به آدرس /gi.mefa.ir منوی بهبود محیط کسب و کار/ سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و یا اسکن Qr code )
سایر خدمات کسب و کار و نمونه کاربرگ تکمیل شده از طریق Qr code در دسترس می‌باشند.