به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ مردمان سرزمین میرزاکوچک جنگلی با حضور مقتدرانه خود بار دیگر حماسه آفریدند. راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن پیام اقتدار، انسجام، وحدت و یکپارچگی، تجدید میثاق ملت با آرمان‌های بزرگ امام(ره)، انقلاب و مقام معظم رهبری را به گوش آزادیخواهان جهان می‌رساند.

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ مردمان سرزمین میرزاکوچک جنگلی با حضور مقتدرانه خود بار دیگر حماسه آفریدند.

راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن پیام اقتدار، انسجام، وحدت و یکپارچگی، تجدید میثاق ملت با آرمان‌های بزرگ امام(ره)، انقلاب و مقام معظم رهبری را به گوش آزادیخواهان جهان می‌رساند.photo_2017-02-10_00-58-18 photo_2017-02-10_00-58-14 photo_2017-02-10_00-58-23 photo_2017-02-10_00-58-09 photo_2017-02-10_00-57-58 photo_2017-02-10_00-57-53 photo_2017-02-10_00-57-42 photo_2017-02-10_00-57-38 photo_2017-02-10_00-57-33 photo_2017-02-10_00-57-27 photo_2017-02-10_00-57-22 photo_2017-02-10_00-57-16 photo_2017-02-10_00-57-06 photo_2017-02-10_00-57-11