شورای روابط عمومی صنعت برق شمال کشور ازچند راهکار موثر برای کاهش مصرف برق و گاز در زمستان خبر داد

به گزارش  پایگاه خبری صفیر گیلان؛شورای روابط عمومی صنعت برق شمال کشور از چند راهکار موثر برای کاهش مصرف برق و گاز در زمستان خبر داد

165.jpg