اختصاصی/صفیر گیلان ؛فرماندار فومن گفت: رسانه‌ها و مطبوعات باید در زمان نزدیک به انتخابات قانون را مبنای فعالیت خود قرار دهند و اگر فعالیتی خارج از چارچوب قانون انجام شود برای آنها تخلف محسوب می‌شود

اختصاصی/صفیر گیلان ؛مرجانی فرماندار فومن در جمع رسانه های شهرستان رسانه را رکن اصلی توسعه خواند و گفت: من به شخصه برای رسانه احترام ویژه قائل هستم و از بابت تاخیر در این جلسه از رسانه معذرت می خواهم.

فرماندار فومن با بیان اینکه رسانه خود را مقید و مسئول در مقابل جامعه می داند گفت؛ رسانه با تحلیل برای منافع مردم قلم می زند و با اظهار نظرها جامعه را به سوی توسعه سوق می دهد.
مرجانی بسیار از کارکرد مدیران را حاصل دقت عمل رسانه خواند و گفت ؛ما برای رفع مشکلات شهرستان به رسانه توجه و نگاه
ویژه داریم.
وی اخبار پالایش شده رسانه ای را بک رکن سازنده در جامع خواند و گفت ؛ دنیای امروز دنیای رسانه است و کاربری رسانه یک شاخص در چهار چوب قوانین و آیین نامه است.
مرجانی از کمک رسانه به دولت در مواقع حوادث و بحران اشاره و افزود؛انتخابات یکی از بزرگترین رویداد در سطح ملی و جهانی است که برای ما هم مهم است.

وی از بزرگ نمایی برخی اخبار توسط برخی رسانه که باعث تشویش اذهان عمومی می شود ابراز گلایه نمود و افزود؛ در دنیا از یک خبری که از نگاه ما بزرگ است بعنوان یک برخورد خبر می دهند.
فرماندار فومن با اشاره به برندگی رسانه ها در جامعه گفت؛ آزادی رسانه در عملکرد رسانه ها نمود دارد.
وی تصریح کرد؛رسانه با توجه به توصیه های رهبری در انتخابات در چهار چوب قانون نقش ایفا کند تا در این رسالت ملی موفق و سربلند باشیم.