به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیر گیلان؛ محمد احمدی پور با بیان اینکه اعلام نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص سوابق داوطلبان توسط مراجع قانونی که از هفتم فروردین آغاز شد شانزدهم فروردین پایان می‌یابد گفت : رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا از هفدهم فروردین در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها آغاز می‌‌شود. […]

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیر گیلان؛ محمد احمدی پور با بیان اینکه اعلام نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص سوابق داوطلبان توسط مراجع قانونی که از هفتم فروردین آغاز شد شانزدهم فروردین پایان می‌یابد گفت : رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا از هفدهم فروردین در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها آغاز می‌‌شود.

وی گفت : صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی روستا در بخشداری‌ها و شورای اسلامی شهر در فرمانداری‌ها توسط هیأت‌های اجرایی انجام می‌شود.

رئیس انتخابات گیلان افزود : برابر ماده ۴۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی به مدت ۷ روز انجام می‌پذیرد.

محمد احمدی‌پور گفت : بر اساس کلیات برنامه زمان ‌بندی انتخابات پنجمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا ، هیأت‌های اجرایی موظفند بیست و چهارم فروردین صورت جلسه بررسی  صلاحیت را به هیأت‌های نظارت شهرستان و بخش ارسال کنند تا مراحل بعدی بررسی صلاحیت‌ها انجام پذیرد.

وی گفت : پس از اعلام نظر هیات های اجرایی، هیات های نظارت شهرستان و بخش از بیست وپنجم  تا سی و یکم  فروردین نظر خود را در خصوص صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که در هیات اجرایی تایید شدند اعلام خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات گیلان با بیان این که هیات های نظارت اول اردیبهشت ماه نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان را به هیات های اجرایی اعلام می کنند، گفت: فرمانداری ها و بخشداری ها  نیز دوم اردیبهشت ماه نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به داوطلبان اعلام می کنند.

محمد احمدی پور گفت : داوطلبان رصد صلاحیت شده شوراهای شهر وروستا  می توانند تا ششم اردیبهشت ماه اعتراض خود را به ترتیب به هیات های نظارت استان و شهرستان  اعلام کنند.

 وی گفت : همچنین این افراد می‌توانند شکایت خود را تا مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوطه نیز تسلیم کنند.

رئیس ستاد انتخابات با بیان اینکه از هفتم تا ۱۶ اردیبهشت ماه هیاتهای نظارت استان و شهرستان  فرصت دارد تا به شکایات داوطلبان رسیدگی و بررسی نهایی خود را انجام دهد گفت : هفدهم اردیبهشت هیات های  نظارت استان  وشهرستان نیز نظر نهایی وقطعی  خود در خصوص شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده را  از طریق ستاد انتخابات به فرمانداری ها وبخشداری های  ذیربط اعلام می کند .

محمد احمدی پور افزود: پس از تهیه و انتشار آگهی اسامی نامزد ها نیز تبلیغات انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ بیست و یکم اردیبهشت به مدت ۷ روز انجام خواهد شد.