به گزارش صفیر گیلان؛ شهر رشت شهر بارانهای نقره ای با  بازار ماهی فروشان و میادین و پیاده راه فرهنگی فضایی برای شهروندان شهر رشت است تا علاوه بر خرید مایحتاج روزانه ساعاتی را نیز در پیاده راه به پیاده روی  بپردازند  .عکس زلیخا صفری ؛  

به گزارش صفیر گیلان؛ شهر رشت شهر بارانهای نقره ای با  بازار ماهی فروشان و میادین و پیاده راه فرهنگی فضایی برای شهروندان شهر رشت است تا علاوه بر خرید مایحتاج روزانه ساعاتی را نیز در پیاده راه به پیاده روی  بپردازند  .عکس زلیخا صفریphoto_2017-10-10_08-40-01 ؛photo_2017-10-10_08-39-36photo_2017-10-10_08-39-24 photo_2017-10-10_08-39-14

photo_2017-10-10_08-39-51 photo_2017-10-10_08-39-41

 

photo_2017-10-10_08-40-29 photo_2017-10-10_08-39-32

IMG_20170307_120049 photo_2017-10-10_08-40-06

photo_2017-10-10_08-40-10 photo_2017-10-10_08-39-57