به گزارش صفیر گیلان، الهام امین زاده، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی امروز(۱۹ دی ) در حاشیه کارگاه گفتمان سازی حقوق شهروندی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی مهمترین برنامه دولت تدبیر امید در راستای کاهش آسیب های اجتماعی است. وی با بیان اینکه آموزش، نظارت، حمایت از حقوق شهروندی و […]

به گزارش صفیر گیلان، الهام امین زاده، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی امروز(۱۹ دی ) در حاشیه کارگاه گفتمان سازی حقوق شهروندی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی مهمترین برنامه دولت تدبیر امید در راستای کاهش آسیب های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه آموزش، نظارت، حمایت از حقوق شهروندی و اطلاع رسانی از جمله برنامه های است که به استان ها در این راستا ابلاغ شده است گفت: هر استانی طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از مرکز، مشکلات و ایده ها را به کمیته های هفت گانه در تهران ارسال وبررسی می شود.

امین زاده اذعان کرد: رعایت حقوق شهروندی یک حرکت ملی بوده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از طرف مرکز در استان ها اجرایی خواهد شد.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: آموزش حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی استان آغاز شده است.

وی اضافه کرد: به زودی منشور حقوق شهروندی در امور اداری در شورای عالی کشور به صورت قانون تصویب شده و در تمام ادارات لازم الاجراست.

امین زاده افزود: با اجرای منشور حقوق شهروندی در امور اداری کارمندان دولت به مدت ۸ ساعت آموزش خواهند دید و گواهینامه دریافت خواهند کرد و مردم بر حقوق شهروندی در ادارات که آیا درست انجام می شود، خود نظارت می کنند.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: با اجرای حقوق شهروندی در کشور مشکلات عموم مردم در محیط های غیر قضایی همراه با روش های حکمیتی رسیدگی خواهد شد که زمان بر است و زیرساخت های آن پیش از پایان سال فراهم می شود.

وی اظهار کرد: جایگاه گیلان طبق گزارش ها و بررسی های صورت گرفته دراجرای طرح حقوق شهروندی ممتاز بوده و با آموزش در سطح های پیش دبستانی و دبستان و ادارای نسبت به دیگر استان ها پیشگام است.