یک هکتار از بستر رودخانه سفید رود به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در آستانه اشرفیه رفع تصرف شد.

صفیر گیلان /به نقل از عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، محمد حسین کریمی رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه گفت : در راستای حفظ حقوق ‌بیت‌المال و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار و کانالها، برکه‌های طبیعی با شناسایی ۱ مورد از تصرف بستر رودخانه سفیدرود در منطقه کشل آزادسرا از توابع شهرستان آستانه‌اشرفیه به مساحت یک هکتار  رفع تصرف شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه افزود: ارزش تقریبی این آزادسازی پنجاه میلیارد ریال برآورد شده است.

کریمی بیان داشت : متصرف با استفاده از سنگ بلوک نسبت به محصور کردن بستر رودخانه سفیدرود و همچنین ایجاد بنای غیر مجاز نموده بود که با اقدام حقوقی این اداره و دستور مقام قضایی و حضور عوامل انتظامی تمامی اقدامات غیر قانونی پاکسازی شد