صفیر گیلان؛با تعویض الکتروپمپ چاه روستای سید آباد ، چاه مذکور مجدد راه اندازی و به شبکه آبرسانی این روستا متصل گردید.

به گزارش صفیر گیلان، مدیر امور آبفای فومن از تعویض الکتروپمپ چاه روستای سید آباد با راه اندازی و افزایش آبدهی آن به ۸ لیتر درثانیه نسبت به قبل از آن خبر داد .

وحید مهجور مدیر آبفای فومن افزود : در راستای بررسی وضعیت منابع تولید روستایی و بنابر اعلام واحد کنترل کیفی امور مبنی بر افت فشار و کدورت آب روستاهای سید آباد و ملسکام و باتوجه به بازدید همکاران واحد بهره برداری از وضعیت تاسیسات این روستا ، بدلیل نوسانات برقی پمپ در مدت بهره برداری، الکتروپمپ چاه روستا دچار مشکل شده بود که با تهیه لوازم مورد نیاز با تعویض الکترو پمپ ۱۹۳٫۱۱و الکترو موتور ۱۳ کیلوات اقدام شد.

وی در ادامه افزود: پس از مراحل تست و تخلیه و با راه اندازی مجدد، چاه مذکور با حدود ۸ لیتر در ثانیه افزایش آبدهی مشکل انتقال آب روستای مذکور با ۶۲۰ فقره اشتراک مرتفع شد.

گفتنی  است هزینه برآورد عملیات مذکورحدود مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بود که به صورت امانی و از محل جاری تامین شد.