صفیر گیلان؛بنا به گفته مدیران شهری، باز آفرینی و طراحی جدید در رمپ پیاده راه فرهنگی رشت توسط شهرداری منطقه ۲ رشت در حال اجراست.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه دو رشت، باز آفرینی و طراحی جدید فضای مکث در رمپ میانی پیاده راه فرهنگی رشت در حال اجراست.

این رمپ میانی که ساخته شده از سنگ و تنه درخت بود در اثر مرور زمان دچار فرسودگی شده و چهره زشتی به محیط پیاده راه داده و عملا بدون استفاده بود.

لذا به دستور مدیر منطقه دو رشت طراحی جدید و ایجاد فضای مکث مناسب در این رمپ میانی در دستور کار خدمات شهری منطقه قرار گرفته است.