به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ گزارش تصویری حضور گسترده مردم و مسئولین شهرستان فومن  در انتخابات ۲۹ اردیبهشت .عکس زلیخا صفری راسته کناری    

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ گزارش تصویری حضور گسترده مردم و مسئولین شهرستان فومن  در انتخابات ۲۹ اردیبهشت .عکس زلیخا صفری راسته کناری

photo_2017-05-19_13-09-38 photo_2017-05-19_13-09-26

photo_2017-05-19_13-09-19 photo_2017-05-19_13-09-08

photo_2017-05-19_13-09-03 photo_2017-05-19_13-08-57

photo_2017-05-19_13-08-52 photo_2017-05-19_13-08-47

photo_2017-05-19_13-08-38 photo_2017-05-19_13-08-34

photo_2017-05-19_13-08-30 photo_2017-05-19_13-08-25

photo_2017-05-19_13-08-21 photo_2017-05-19_13-08-17

photo_2017-05-19_13-08-08 photo_2017-05-19_13-08-01

photo_2017-05-19_13-07-57 photo_2017-05-19_13-07-52 photo_2017-05-19_13-07-48photo_2017-05-19_13-07-43

photo_2017-05-19_13-07-38photo_2017-05-19_13-07-34

photo_2017-05-19_13-07-29 photo_2017-05-19_13-07-24

photo_2017-05-19_13-07-11 photo_2017-05-19_13-06-45 photo_2017-05-19_13-06-27 photo_2017-05-19_13-19-52