فرماندار شهرستان فومن در جلسه ای با حضور دهیاران و مدیران ادارات، اهمیت اجرای ماده ۴ را گوشزد کرد.

به گزارش صفیر گیلان از فومن در روز پنجشنبه ۱۹ مرداد، موسی فکور فرماندار شهرستان بر تعهد خود به احقاق حق مردم در بحث ماده ۴ تاکید کرد.

فرماندار فومن با تاکید بر اهمیت اجرای هرچه سریع تر ماده ۴ و با بیان این که تمام تلاش خود را برای احیای حقوق مردم در این زمینه انجام داده ام، اظهار کرد: در جلسات و مناسبت های مختلف بر اهمیت این امر ضروری تاکید کرده ام.

فکور بیان کرد: انتظار دارم تعداد روستاهای تحویل شده به مردم در بحث ماده ۴ افزایش یابد زیرا هنوز روستاییان طعم شیرین این تصمیم را نچشیده اند.

فرماندار شهرستان با تاکید بر این که قطعات زمین دارای کاربری مسکونی واقع در اراضی ملی باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند، خواستار این شد که انتظارات روستاییان به نحو بهتری برآورده شود.