به گزارش صفیر گیلان، مهدی حاجتی  در جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی استان گفت: شاخص ریشه کنی بی سوادی از شاخص های ملی و جهانی محسوب می شود که این نشان از جایگاه ویژه سواد آموزی است. وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در جلسات شورای آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می […]

به گزارش صفیر گیلان، مهدی حاجتی  در جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی استان گفت: شاخص ریشه کنی بی سوادی از شاخص های ملی و جهانی محسوب می شود که این نشان از جایگاه ویژه سواد آموزی است. وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در جلسات شورای آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت سوادآموزی و ریشه کنی آن است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت استمرار حضور سواد آموزان در کلاسهای درس گفت: نگرانی اصلی ما بازگشت بی سوادی است که باید با استفاده از روش های مختلف تشویقی و تأثیرگذاز آمار بازگشت بی سوادی را به حداقل برسانیم. حاجتی در پایان  بر لزوم تسهیل  امر آموزش را تا جایی که قانون اجازه دهد برای سوادآموزان تأکید کرد.

 در ابتدای این جلسه مدبری فر معاون سواد آموزی استان گفت: برای سال ۹۶ از سوی سازمان نهضت سواد آموزی کشور برای استان گیلان ۹۲۰۰ نفر حجم ابلاغ اعلام شده که از این تعداد ۴۰۰۰ نفر دوره سوادآموزی، ۳۲۰۰ نفر دروه انتقال و ۲۰۰۰ نفر به دوره تحکیم تخصیص داده شده است.

معاون سواد آموزی استان گیلان در ادامه از اجرای برنامه با سواد کردن نوغانداران خبر داد و افزود: با مشارکت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مرکز توسعه نوغانداری و مرکز تحقیقات ابریشم کشور، خبر داد.