در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان، بر لزوم افزایش تبلیغات شهری تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان؛اصغرزاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان فومن در جلسه کارگروه مدیریت پسماند در روز شنبه ۳۱ تیر، خواستار اهتمام متولیان در آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند شد.

وی با بیان این که زباله خانگی از مشکل‌سازترین نوع پسماند است، به اهمیت این موضوع پرداخت و افزود: شهرداران باید برای جمع آوری و مدیریت آن برنامه ریزی کنند.

وی مشکلات پیش روی مدیریت پسماند را برشمرد و توضیح داد: در برابر این موانع باید آسیب شناسی کرد و نواقص کار را شناسایی و رفع کرد.