به گزارش صفیر گیلان،شهرداری منطقه ۴ در شهر رشت در روزهای برفی توانسته خدمات زیادی را برای رفاء حال شهروندان در برنامه اجرایی خود داشته باشد. مدیریت شهرداری منطقه ۴ رشت با حضور به موقع و با تمام امکانات و نیروها شبانه روز پای کار بودند. بازگشایی معابر اصلی و فرعی و جمع اوری شاخه […]

به گزارش صفیر گیلان،شهرداری منطقه ۴ در شهر رشت در روزهای برفی توانسته خدمات زیادی را برای رفاء حال شهروندان در برنامه اجرایی خود داشته باشد.

مدیریت شهرداری منطقه ۴ رشت با حضور به موقع و با تمام امکانات و نیروها شبانه روز پای کار بودند. بازگشایی معابر اصلی و فرعی و جمع اوری شاخه های شکسته درختان در مسیرها  از جمله  هرس و جمع اوری شاحه های شکسته در پارک مفاخر،بلوار افتخاری،خیابان شهید قلی پور ،پارک میخک و بلوار رازی از جمله اقدامات بودند.

اگر چه شهردار پرتلاش منطقه ۴ رشت به علت حضور میدانی در سطح شهر حاضر به مصاحبه نشد و اولویت را در اجرای کار دانست ولی از نگاه   دوربین زحمات این عزیزان را به نمایش می گذاریم.

005043 005044 005046 005047 (1) 005049 005050 005053 005052 005061 005060 005063 005062 429806884_108238_13953938374981999855 429625632_108482_9804322544711349984 photo_2017-02-19_13-25-33