با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی شهر زمین ورزشی پارک آب آسیاب افتتاح شد.

به گزارش صفیر گیلان ؛ زمین ورزشی پارک آب آسیاب با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت و مجید عزیزی رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت، علیرضا تاج شهرستانی رییس کمیسیون فرهنگی شورا، نادر حسینی عضو شورای اسلامی شهر رشت و محمد دانش شکیب مدیر منطقه سه شهری علی خانواده محجوب رییس سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری رشت و دیگر مدیران شهرداری به بهره برداری رسید.

گفتنی است؛ ایجاد چمن مصنوعی و فنس کشی زمین ورزشی منطقه آب آسیاب رشت به همت شهرداری منطقه سه و نورپردازی و نصب تجهیزات آن از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت انجام و در ایام هفته دولت تقدیم مردم شریف این محله شد.