اختصاصی/صفیر گیلان؛دانش‌آموزان گیلانی در حالی سال تحصیلی جدید کرونایی را از ۱۵شهریور در برهه‌ای خاص آغاز می‌کنند که هر چند وزارت آموزش و پرورش از هفته‌ها قبل همه شرایط را برای آماده سازی مدارس با وضعیت‌های مختلف این بیماری مهیا کرده، اما خانواده‌ها با بیم و امید هم نگران سلامت فرزندان خود برای حضوری بودن […]

اختصاصی/صفیر گیلان؛دانش‌آموزان گیلانی در حالی سال تحصیلی جدید کرونایی را از ۱۵شهریور در برهه‌ای خاص آغاز می‌کنند که هر چند وزارت آموزش و پرورش از هفته‌ها قبل همه شرایط را برای آماده سازی مدارس با وضعیت‌های مختلف این بیماری مهیا کرده، اما خانواده‌ها با بیم و امید هم نگران سلامت فرزندان خود برای حضوری بودن کلاس‌های درس هستند و هم امید به افزایش کیفیت آموزش و تداوم تعلیم و تربیت آنان دارند.

هر چند سال تحصیلی جدید در برخی کشورهای جهان نیز با بیم و امیدهای کرونایی آغاز شده اما از طرفی خانواده‌ها نگران سلامت دانش آموزان و نحوه سپری شدن سال تحصیلی کرونایی هستند و از سویی تاکید دارند که صرف آموزش مجازی با توجه به مشکلات احتمالی آن، کارآیی مطلوب را به دنبال ندارد.

این در حالی است که دست اندرکاران امر، ارتباط مستقیم و چهره به چهره دانش‌آموزان با معلم را در فرآیند یاد گیری مطالب درسی به ویژه در مقطع دبستان و پایه اول را اصل مهم و انکار ناپذیر می دانند که بی توجهی به این مساله مشکلاتی دارد.

امروز کودکانه پایه اولی علارغم سایه سنگین کرونا  بر جامعه با آموزش خانواده به خوبی پورتکل را رعایت می کردند اما برای آموختن سر از پا نمی شناختند.

این تصاویر از دبستان شاهد شهدای هدایت پناه شهرستان فومن تهیه شده است.

تهیه و تنظیم/زلیخا صفری راسته کناری

 

مدرسه+کرونا 1bb245b9-0bf2-441b-829c-6f3c8463285d 1e13a89e-9308-4c5b-8ea7-0ec693af9e5e 3e374780-bef6-476a-b5a3-27b5564a2ae9 5a3ec22a-2ff9-4117-bf06-5721467130c1 5b0a7292-1504-407b-b197-d9f487db8247 5f1db39f-6994-4a7b-90a0-5e011048e4b1 6af899c0-4fa9-4b79-9e4e-0ccf6e483a4c 7e56401d-55b8-42db-8b68-fc6a56925568 9b39689e-0329-4326-ad8d-979f40de3e80  آموزش مجازی 29de233f-61d3-4034-9b30-e3b99041917f 74ce3d68-7624-48d0-8ec1-69ef12764a18 9846b0dc-5c12-4d1b-a442-601234a54556 9921f72a-a816-4b0b-b006-93ff0354acb5 184340a9-ef6b-41c6-9ccf-7b96a9f42f55 279725f3-1d39-4787-b198-68fb04c667db 5106093f-77a7-4fa8-90c2-858e12e59591 a2a79f2b-9606-4f0b-8fdf-c9a59dbe6513 a904b817-7440-4574-8a32-c9da4738d395    bc68d07e-8943-40a2-ae4a-c4bc57ea996f bddda7e3-49de-4ab7-9979-872292b9f7e4 d76bfc46-d903-4565-8113-34eb4ffdfcd7 d11329f5-b2ab-4ffc-b45e-6661b2b51496 dbbd5ba6-67be-4070-9c7c-e863b8f37011 de6a2220-47cb-4e80-a81c-acab08b09e9d دانش اموزe8fc5a36-07a5-45c0-9ac3-a6536d532437 ea66b52e-6396-4513-92b3-9fdb9cb89992 eb55c6df-f3fa-4677-8ce7-78654ca61700  fb522748-38b6-476a-adb5-d2deca7d5ec2 IMG_00741

IMG_00031 IMG_00081 IMG_00131 IMG_0144 IMG_00211  آموزش مجازیمدرسه+کرونا 0ed3a4e4-c1e5-42aa-9854-6f4032fc1efb

 

مدرسه+ماسک a2345d19-9d77-48b1-b32c-cafa88d10b9e