مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از پیشرفت فیزیکی حدود ۸۲ درصدی سد لاستیکی شاخزر در تولم شهر صومعه سرا خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان افزود : این سد با اهداف بهبود آبیاری حدود ۸۴۰ هکتار از اراضی شالیزاری منطقه، ذخیره‌سازی آب، تنظیم جریان و افزایش سطح تراز آب در رودخانه ، ایجاد حوضچه مکش مناسب جهت پمپاژ ،  بهره‌برداری توریستی و تفریحی  و حفاظت و تثبیت بستر رودخانه احداث می شود.

خرّمی پیشرفت فیزیکی سد لاستیکی شاخزر را تا پایان مرداد ماه سالجاری  ۸۲ درصد اعلام کرد .